vrijdag 5 februari 2016

doelvermogen

doelvermogen


Het doelvermogen is een term uit de pensioenwereld:

Het gaat om de premiereserve die een pensioenfonds moet hebben om op de pensioendatum aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen.
Gebruikte begrippen in doelvermogen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer

Begrippen waar doelvermogen in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


hypotheek
  ... een hypotheek ook wel onderzetting genoemd is een vorm van een lening waarbij onroerend goed of een te boek gesteld...Lees meer