donderdag 18 februari 2016

dienstjarenstelsel

dienstjarenstelsel


Het dienstjarenstelsel is een term uit de pensioenwereld en wordt gebruikt om een pensioenregeling nader mee aan te duiden.

De term dienstjaar slaat op de pensioenaanspraken die rechtstreeks kunnen worden ontleend aan de feitelijk meetellende dienstjaren.