vrijdag 19 februari 2016

deelnemersraad

deelnemersraad


De term deelnemersraad komt uit de pensioenwereld. Het is een orgaan van een pensioenfonds waarin deelnemers en gepensioneerden van het fonds zitten en dat het bestuur van het pensioenfonds mag adviseren.

Bovendien heeft de deelnemersraad volgens de Pensioen- en Spaarfondsenwet een klachtrecht.

Een pensioenfonds moet een deelnemersraad instellen wanneer een voldoende aantal deelnemers en gepensioneerden daarom vraagt.
Gebruikte begrippen in deelnemersraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bestuur
  ... het bestuur van een onderneming kan een directeur een directie of een raad van bestuur zijnhet bestuur wordt benoemd door...Lees meer
fonds
  ... de term fonds is een verzamelnaam voor aandelen obligaties etc het komt waarschijnlijk van het engelse fund als we spreken over...Lees meer
pensioenfonds
  ... in een pensioenfonds worden gelden bijeengebracht ter veiligstelling van toegezegde pensioenaanspraken er zijn bedrijfspensioenfondsen ondernemingspensioenfondsen en...Lees meer
zitten
  ... het begrip zitten in de effectenwereld wordt gebruikt in de zin van "blijven zitten op een aandeel " of "blijven...Lees meer