zaterdag 6 februari 2016

Short synthetisch aandeel

Short synthetisch aandeel1e deel van serie boeken
 over opties. slechts €7,-
Een Short synthetisch aandeel is de combinatie van een verkochte ( ofwel geschreven ) calloptie en een gekochte putoptie.

Grafisch weergegeven is deze optiepositie exact tegengesteld aan die van een aandeel, zowel echt als synthetisch

Een short synthetisch aandeel gedraagt zich dan ook als een shortpositie in aandelen. Ook is een waarborg in de vorm van margin noodzakelijk omdat er geen sprake is van dekking.

In plaats van synthetisch aandeel komen we ook vaak het foutieve syntetisch aandeel tegen.
Gebruikte begrippen in short synthetisch aandeel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeel
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
margin
  ... margin is de engelse term voor een geldbedrag dat u bij uw bank of commissionair als zekerheid moet stellen voor...Lees meer
optiepositie
  ... een optiepositie is het totaal van rechten en verplichtingen in één of...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
short
  ... het voorvoegsel short wordt bijvoorbeeld gebruikt bij shortpositie in het algemeen is geeft het begrip short aan dat er sprake is...Lees meer
shortpositie
  ... een shortpositie bij aandelen is een positie waarbij de aandelen wel verkocht zijn maar levering nog plaats moet vinden...Lees meer
synthetisch aandeel
  ... een zogenaamd synthetisch aandeel is geen aandeel maar een optiestrategie bestaande uit een gekochte call en een geschreven put...Lees meer