maandag 29 februari 2016

Black option pricing model

Black option pricing model


Het Black option pricing model is een waarderingsmodel voor europese opties met futurecontracten als onderliggende waarde
Gebruikte begrippen in black optionpricing model


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


europese opties
  ... we spreken van opties met een europese stijl of kortweg europese opties bij opties of warrants die alleen aan...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer