maandag 1 februari 2016

Zijlstranorm

Zijlstranorm


De Zijlstranorm, genoemd naar oud minister Zijlstra is een norm die de ruimte voor de groei van de overheidsuitgaven aangeeft.

Hij bij wordt uitgegaan van gelijkblijven van de belastingtarieven en het begrotingstekort.

De Zijlstranorm wordt afgeleid van de trendmatige stijging van het reële nationaal inkomen .