maandag 1 februari 2016

Vervrachter

Vervrachter


Onder de vervrachter verstaan we degene van wie de bevrachter een aangewezen schip geheel of gedeeltelijk heeft gecharterd.
Gebruikte begrippen in vervrachter


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bevrachter
  ... een bevrachter is degene die de laadruimte van een schip geheel of gedeeltelijk gecharterd heeft...Lees meer

Begrippen waar vervrachter in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


chertepartij
  ... onder de chertepartij verstaan we een overeenkomst waarbij een zeeschip of een gedeelte van dat schip voor een aantal reizen...Lees meer