zondag 28 februari 2016

Valutering

Valutering


Onder valutering verstaan we het toekennen van een valutadatum aan een mutatie.

Veel banken gebruiken dit voor een aardige bijverdienste door bij overboekingen een aantal dagen tussen de overboekingen te zetten.

Bij online overboeken kon het tot grote onverwachte kostenposten leiden.

Iemand die een groot bedrag ontving en dat dezelfde dag weer overboekte, mocht soms een forse boeterente betalen omdat hij zogenaamd rood gestaan had, wat alleen volgens de valuteringsregels zo was.

Per 1 nov 2009 worden deze praktijken verboden als een gevolg van Europese regelgeving die het betalingsverkeer over de grens gemakkelijker moet maken.
Gebruikte begrippen in valutering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


betalingsverkeer
  ... met de term betalingsverkeer verstaan we de geldstroom die ontstaat door het verrichten van betalingen vaak worden van dit betalingsverkeer...Lees meer
boeterente
  ... boeterente vinden we in de wereld van de leningen en de hypotheken als u vrijwillig aflost op uw hypotheek dan...Lees meer
overboeken
  ... in de effectenwereld verstaan we onder overboeken het overschrijven van effecten van de ene rekening naar de andere...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer

Begrippen waar valutering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


afrekening met gecompenseerde valuta
  ... Het crediteren en debiteren van valutatransacties met dezelfde valutadatum wordt afrekening met gecompenseerde valuta genoemd...Lees meer
valutering effectennota
  ... de valutering effecten nota is de toekenning van een datum waarop het gevolg van een uitgevoerde effectentransactie intreedt...Lees meer