vrijdag 26 februari 2016

Spaardeposito met opzegtermijn

Spaardeposito met opzegtermijn


Een spaardeposito met opzegtermijn is een soort spaarrekening met langere looptijd, waarbij contractueel een opzegtermijn in acht genomen dient te worden indien men geld wil opnemen;

de rente varieert gedurende de looptijd met de rentestand.
Gebruikte begrippen in spaardeposito met opzeg termijn


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
opzegtermijn
  ... onder de opzegtermijn verstaan we het feit dat aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rentestand
  ... de rentestand is de hoogte van de rente waartegen de nederlandse staat geld kan lenen op de openbare kapitaalmarkt...Lees meer