maandag 1 februari 2016

Spaarautomaat

Spaarautomaat


Een spaarautomaat is een vorm van automatisch sparen waarbij periodiek óf een vast bedrag (dit noemen we een vaste spaarautomaat) óf een variabel bedrag (de zogenaamde variabele spaarautomaat) overgeboekt wordt van een particuliere rekeningcourant naar een spaarrekening of ook wel een beleggingsrekening.

Voor een vaste spaarautomaat schrijven de banken meestal een minimumbedrag voor.

Bij een zogenaamde variabele spaarautomaat geeft de klant van de bank opdracht om periodiek het bedrag op zijn particuliere rekeningcourant dat boven een bepaald minimum komt over te boeken.
Gebruikte begrippen in spaarautomaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
particuliere rekeningcourant
  ... een particuliere rekeningcourant ofwel afgekort aangeduid met rc is een rekeningcourant aangehouden door natuurlijke personen voor privédoeleinden...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
sparen
  ... sparen wordt ook wel oppotten genoemd sparen is het niet voor consumptie aanwenden van inkomen...Lees meer
variabele
  ... onder een variabele van een indicator of een tradingsysteem verstaan we een instelbare grootheid waarmee de werking wordt beïnvloed neem...Lees meer
vast
  ... vast is een beursterm voor een beurs met veel fondsen met stijgende koersen...Lees meer