woensdag 17 februari 2016

solvabiliteitsratios

solvabiliteitsratios


Met de solvabiliteitsratios wordt de solvabiliteit van een onderneming in kaart gebracht. Onder de solvabiliteit van een onderneming verstaan we het vermogen van een bedrijf om aan de langlopende verplichtingen te voldoen.

We onderkennen de volgende kengetallen voor de solvabiliteit:
- Solvabiliteitsrisico A
- Solvabiliteitsrisico B
- Debt Ratio
- Interest coverage ratio
Gebruikte begrippen in solvabiliteitsratios


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
interest coverage ratio
  ... worden de meeste kengetallen ontleend aan de balans de interest coverage ratio wordt ontleend aan de resultatenrekening...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
solvabiliteit
  ... onder de solvabiliteitvan een onderneming verstaan we het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal de solvabiliteit is het vermogen...Lees meer
solvabiliteitsrisico
  ... onder het ondernemingsrisico verstaan we een verzameling risico's die een onderneming kunnen treffen zeg maar alles wat...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer