donderdag 18 februari 2016

rood staan

rood staan


Rood staan is de populaire uitdrukking voor een negatief saldo op een bankrekening hebben.

Ofwel gebruik maken van een kredietvoorziening die met de bank is getroffen. Zonder een dergelijke voorziening is rood staan bij een bank onmogelijk.

De transactie die voor het roodstaan zou zorgen wordt direct al door de bank geblokkeerd voordat deze effect kan hebben
Gebruikte begrippen in rood staan


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankrekening
  ... Onder een bankrekening verstaan een rekening die we bij een bank aangehouden het saldo van deze rekening geeft aan of...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
voorziening
  ... onder een voorziening verstaan we een vorm van vermogen dat met een duidelijk toekomstig doel wordt gereserveerd in officiële terminologie...Lees meer

Begrippen waar rood staan in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


overdispositie
  ... onder overdispositie verstaan we rood staan debet boven een toegestane kredietlimiet dan wel rood staan zonder dat er een krediet...Lees meer
dispositieruimte
  ... onder de dispositieruimte verstaan we het verschil tussen het bedrag dat volgens een kredietovereenkomst mag worden opgenomen we spreken daar...Lees meer
rekeningcourantkrediet
  ... een rekeningcourantkrediet is een mogelijkheid tot kortstondig rood staan meestal maximaal 3 maanden het maximum bedrag dat men rood mag...Lees meer