donderdag 18 februari 2016

roerende zaak

roerende zaak


Onder een roerend zaak verstaan we goederen die normaal gesproken zichzelf kunnen verplaatsen dan wel verplaatst kunnen worden.

Alle zaken die niet onroerend zijn, zijn daarmee automatisch roerend.
Gebruikte begrippen in roerende zaak


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer

Begrippen waar roerende zaak in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


in pand geving
  ... onder inpandgeving of ook wel pledging verstaan we een overeenkomst waarbij de crediteur in dit geval de pandhouder het recht...Lees meer
pandrecht
  ... onder het pandrecht verstaan we een zakelijk zekerheidsrecht van een crediteur op een bepaalde daartoe verbonden roerende zaak van een...Lees meer
bezitloos pandrecht
  ... bezitloos pandrecht wordt ook wel "stil pandrecht" genoemd bezitloos pandrecht is een in het nieuw burgerlijk wetboek nbw...Lees meer