donderdag 18 februari 2016

risicovrije rentevoet

risicovrije rentevoet


De risicovrije rentevoet is de theoretische benadering van de reële rente.

Deze komt over het algemeen tot stand na evaluaties en prognoses van de structurele ontwikkeling van de conjunctuur, van het financieringstekort, van de geldontwaarding en nog een aantal andere factoren die in principe van invloed zijn op de kapitaalmarktrente.
Gebruikte begrippen in risicovrije rentevoet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


conjunctuur
  ... de conjunctuur is de golfbeweging in de hoogte van het nationaal inkomen als gevolg van de veranderende vraagfactoren...Lees meer
geldontwaarding
  ... onder geldontwaarding of ook wel inflatie verstaan we de teruglopende koopkracht van het geld die het gevolg is van een...Lees meer
kapitaalmarktrente
  ... de kapitaalmarktrente wordt ook wel de lange rente genoemd en is zoals de naam al zegt het rentepercentage dat gebruikt...Lees meer

Begrippen waar risicovrije rentevoet in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


black & scholes
  ... de zogenaamde black & scholes formule is een veel gebruikte wiskundige formule waarmee de theoretische waarde van...Lees meer