donderdag 18 februari 2016

retourrente

retourrente


Een retourrente wordt ook wel boeterente genoemd.

De retourrente is een percentage over het opgenomen bedrag dat wordt ingehouden als een cliënt een deel van of zijn gehele tegoed opneemt van een rekening, die een dergelijke retourrenteclausule kent.

In het algemeen zijn dit rekeningen met een iets hogere rente.

Dikwijls zijn opnamen tot een bepaald bedrag wel vrijgesteld van het betalen van retourrente.
Gebruikte begrippen in retourrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


boeterente
  ... boeterente vinden we in de wereld van de leningen en de hypotheken als u vrijwillig aflost op uw hypotheek dan...Lees meer

Begrippen waar retourrente in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


niet direct opneembaar spaargeld
  ... niet direct opneembaar spaargeld is spaargeld dat de spaarder gedurende enige tijd niet kan opnemen ook al...Lees meer