donderdag 18 februari 2016

Restrictief beleid

Restrictief beleid


Onder restrictief beleid verstaan we een beleid van de overheid dat gericht is op het afremmen van de bestedingen.

De overheid kan dan zelf haar uitgaven matigen of de belastingen verhogen.

Rectrictieve beleid kan een onderdeel zijn van een breder anticyclisch beleid .

Restrictief beleid is het tegengestelde van accomoderend beleid.
Gebruikte begrippen in restrictief beleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


belastingen
  ... Onder belastingen verstaan we verplicht te betalen heffingen die de overheid oplegt zonder dat hier een direct aanwijsbare tegenprestatie door...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer