zondag 28 februari 2016

rekeningcourant condities van DeNederlandsche Bank NV

rekeningcourant condities van DeNederlandsche Bank NV


Onder de rekeningcourant condities van DeNederlandsche Bank NV verstaan we de speciale rekeningcourantcondities die afwijken van de gebruikelijke rekeningcourantcondities van andere banken

Denk daarbij aan:
– geen vergoeding van creditrente;
– debetrente gelijk aan voorschotrente;
– geen berekening van omzetprovisie, maar een stukkostenprovisie wat wil zeggen dat er sprake is van een vergoeding voor iedere debetmutatie op een rekeningcourant;
– Er is geen sprake van een afzonderlijke valutadatum, zodat de boekingsdag gelijk is aan de valutadag en aan de dag van uitvoering van de opdracht.
Gebruikte begrippen in rekeningcourant condities van de Nederlandsche Bank NV


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
condities
  ... als we in deze context spreken van condities dan praten we voornamelijk over rente en provisietarieven...Lees meer
debetrente
  ... de debetrente is de rente die in rekening wordt gebracht als geld wordt geleend bijvoorbeeld bij een hypotheek lening...Lees meer
omzetprovisie
  ... de omzetprovisie wordt ook wel rekeningcourantprovisie genoemd het is de vergoeding door een cliënt aan een bank die betrekking heeft op de...Lees meer
rekeningcourant
  ... de gebruikelijke bankrekening is een voorbeeld van een rekeningcourant een rekening waar men altijd geld op kan storten dan wel...Lees meer
valutadatum
  ... de valutadatum is de datum waarop een mutatie op een rekening gaat gelden voor de renteverrekening de manier waarop sommige banken...Lees meer