zondag 28 februari 2016

loonmaatregel

loonmaatregel


We spreken van een loonmaatregel als de regering ingrijpt in de loonontwikkeling krachtens de loonwet.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft dan aan wat de maximale loonstijging mag zijn.

Deze loonmaatregel werd gedurende de economische crisis in de jaren zeventig van de vorige eeuw enige malen toegepast.
Gebruikte begrippen in loonmaatregel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


loonstijging
  ... loonstijging heeft niet alleen invloed op de koopkracht van het individu maar zal aan de andere kant ook prijsverhogend werken...Lees meer
loonwet
  ... de zogenaamde loonwet is een wet bedoeld om de loonvorming te kunnen beïnvloeden deze loonwet geeft de regering namelijk bepaalde bevoegdheden...Lees meer
werkgelegenheid
  ... de werkgelegenheid is in de economie de vraag naar de productiefactor arbeid de werkgelegenheid is op dit niveau te berekenen door de...Lees meer

Begrippen waar loonmaatregel in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


primaire verdeling
  ... de primaire verdeling van het inkomen is de verdeling vã³ã³r aftrek van de inkomstenbelasting en vã³ã³r bijtelling van de...Lees meer
loonpauze
  ... een loonpauze is een loonmaatregel van de overheid waarbij aan de sociale partners wordt opgelegd dat gedurende een bepaalde periode...Lees meer