zondag 28 februari 2016

loonheffing

loonheffing


De loonheffing is de som van de verschuldigde loonbelasting en de premies als voorheffing op de inkomstenbelasting (inkomensheffing).
Gebruikte begrippen in loonheffing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inkomensheffing
  ... onder inkomensheffing verstaan we de som van de verschuldigde inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen...Lees meer
inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer
loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar loonheffing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer
voorlopige aanslag
  ... de belastingdienst kan een voorlopige aanslag opleggen als zij meent dat u via uw loonheffing te weinig belasting betaalt...Lees meer