vrijdag 5 februari 2016

Liquidity Stress Index

Liquidity Stress Index


De Liquidity Stress Index is een index die door de rating agency Moody's wordt bijgehouden. De index geeft het percentage bedrijven weer dat de slechtste rating van het bedrijf heeft.

Een opname in deze index is vaak de voorloper van een failissement.

Om een indicatie te geven: In december 2015 stond de Liquidity Stress Index op 6,8% en dit percentage steeg in januari 2016 naar 7,9%.Gebruikte begrippen in liquidity stress index


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
indicatie
  ... de indicatie zijn de eerste bied en laatkoersen die een hoekman of de vergelijkbare functionaris die hem op de beurs heeft...Lees meer
rating
  ... onder rating verstaan we het indelen van debiteuren naar...Lees meer
rating agency
  ... een credit rating agency of korter rating agency is een instelling zoals standard & poor's fitch en moody's die...Lees meer
stress
  ... stress is de natuurlijke reactie van het lichaam...Lees meer