zondag 28 februari 2016

Lagere overheden

Lagere overheden


Onder de lagere overheden verstaan we de gemeenten, provincies en waterschappen die de dijken en de waterhuishouding verzorgen.

Meestal valt de zuivering van het rioolwater voordat dit op het oppervlaktewater wordt geloosd ook onder een waterschap maar soms ook onder een speciale eigen zogenaamd zuiveringsschap.

Dit zuiveringsschap zou daarmee ook tot de lagere overheden gerekend kunnen worden.
Gebruikte begrippen in lagere overheden


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


zuivering
  ... onder zuivering verstaan we de doorhaling van alle hypotheken die op onroerend goed rusten en de koopsom te boven gaan...Lees meer

Begrippen waar lagere overheden in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
beleenbare activa van banken
  ... De beleenbare activa van banken dus de activa die de banken bij de nederlandsche bank nv of...Lees meer
centrale financiering
  ... onder de term centrale financiering verstaan we een vorm van financiering waarbij een lagere overheid als bijvoorbeeld een gemeente...Lees meer
decentralisatie
  ... het begrip decentralisatie in de staathuishouding betekent dat de uiteindelijke beslissingen omtrent de uitvoer van een beleidstaak niet door...Lees meer
callgeld lening
  ... een callgeldlening wordt ook wel kortweg callgeld genoemd het is een vorm van een lening die dagelijks door ã©ã©n van...Lees meer