maandag 22 februari 2016

Kwantiteitsvergelijking

KwantiteitsvergelijkingDe kwantiteitsvergelijking wordt ook wel de verkeersvergelijking van Fisher genoemd

In Formule MV = PT, waarin

M de gemiddelde geldhoeveelheid aangeeft,
V de transactiesnelheid van het geld,
P het prijsniveau en
T het transactievolume.

Met deze formule wordt de formele samenhang tussen de vier grootheden gedefinieerd.

Ook wordt hiermee de evenwichtsvoorwaarde in een dynamisch systeem weergegeven.
Gebruikte begrippen in kwantiteitsvergelijking


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer

Begrippen waar kwantiteitsvergelijking in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


geldtheorie
  ... de geldtheorie uit de economie gaat uit van de onderlinge verbanden tussen...Lees meer