maandag 15 februari 2016

Kasvoorraad

Kasvoorraad


Onder de zogenaamde kasvoorraad verstaan we de in de kassen van gezinnen, bedrijven en overheid opgeslagen gelden.

Men maakt daarbij onderscheidt tussen de kasvoorraad op een bepaald moment en de gemiddelde kasvoorraad over een periode gemeten.

Ook maakt men een onderscheid in transactiekassen (Ook wel actieve kassen genoemd) en de permanente of inactieve kasvoorraad die in het kader van bezitsvorming worden aangehouden. Spaargelden dus.

De omloopsnelheid als het omgekeerde van de gemiddelde rusttijd (ofwel de tijd gedurende welke het geld gemiddeld in kas blijft) is een belangrijk gegeven in de geldtheorie
Gebruikte begrippen in kasvoorraad


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bezitsvorming
  ... onder bezitsvorming verstaan we het opbouwen van een vermogen met name door particulieren bijvoorbeeld door het vergaren van spaargeld door...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
geldtheorie
  ... de geldtheorie uit de economie gaat uit van de onderlinge verbanden tussen...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
kas
  ... de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in...Lees meer
omloopsnelheid
  ... het begrip omloopsnelheid uit de wereld van de boekhouding is de netto omzet gedeeld door het gemiddelde totale vermogen...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer