maandag 15 februari 2016

kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht


Het zogenaamde kasstroomoverzicht werd vroeger de staat van herkomst en besteding van middelen genoemd.

Het is een overzicht waaruit af te lezen valt waar de liquiditeiten vandaan zijn gekomen en waaraan deze zijn besteed
Gebruikte begrippen in kasstroomoverzicht


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


liquiditeiten
  ... onder liquiditeiten verstaan we contant geld spaarrekeningen zonder opzegtermijn etc dus eigenlijk alles wat per direct in contant geld is om te zetten...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer