maandag 15 februari 2016

Kasstroom

Kasstroom


Onder de kasstroom (of het vaker gebruikte Engelse woord cash flow) verstaan we de som van de nettowinst van een bedrijf plus de afschrijvingen

De omvang van de kasstroom bepaalt of een bedrijf mogelijkheden heeft om investeringen te doen of schulden af te lossen.
Gebruikte begrippen in kasstroom


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
investeringen
  ... onder het doen van investeringen verstaan we het vergroten van de hoeveelheid kapitaalgoederen met het oog op hogere winstverwachtingen ofwel...Lees meer
nettowinst
  ... de netto winst is het bedrag dat overblijft als van de bruto winst verkoopprijs inkoop of verkoopprijs fabricage kosten als...Lees meer
som
  ... de som is de nationale munteenheid van kirgizistan de iso valutacode van de som is kgs...Lees meer

Begrippen waar kasstroom in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


burn rate
  ... de burnrate is de snelheid waarmee een bedrijf geld verbrandt ofwel de negatieve kasstroom per maand of per jaar...Lees meer
cashflow
  ... 1 bij de cash flow hebben we het over een boekhoudkundige positie het is het bedrag dat in principe...Lees meer
brutokasstroom
  ... onder de bruto kasstroom verstaan we de nettowinst van een onderneming vermeerderd met afschrijvingen die deze onderneming heeft gedaan...Lees meer