maandag 15 februari 2016

Kasreserve

Kasreserve


De kasreserve is het bedrag aan toevertrouwde middelen (een percentage hiervan) dat een bank renteloos bij de centrale bank moet aanhouden.

Dit percentage wordt veranderd als de centrale bank het bedrag aan verleende kredieten wenst te beïnvloeden.
Gebruikte begrippen in kasreserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
middelen
  ... we spreken van middelen als we op verschillende momenten tegen verschillende koersen aandelen van een beursvennootschap kopen om een aantrekkelijke...Lees meer

Begrippen waar kasreserve in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


superdividend
  ... een superdividend is een overtollige kasreserve die aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd in de vorm van dividend...Lees meer