woensdag 17 februari 2016

kasobligatie

kasobligatie


Een kasobligatie is een vorm van een achtergestelde obligatie waarvan de uitgifte door de uitgevende instantie doorlopend plaatsvindt.

Dus er vindt bij bij de kasobligatie geen uitgifte met een emissiesysteem of iets dergelijks plaats.
Gebruikte begrippen in kasobligatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


achtergestelde obligatie
  ... Een achtergestelde obligatie is een obligatie die pas na de normale obligaties en andere vorderingen wordt afgelost bij liquidatie...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
uitgifte
  ... onder de uitgifte of "uitgiftekoers" verstaan we de eerste daadwerkelijke notering die een fonds bij een emissie krijgt...Lees meer