woensdag 17 februari 2016

kasgeldreserve

kasgeldreserve


Onder de kasgeldreserve of ook wel de kasreserveverplichting verstaan we een reserve die elke bank bij de centrale bank aan moet houden.

Door eisen te stellen aan de omvang van deze kasgeldreserve kan de Centrale Bank regulerend optreden omdat de banken deze gelden dan niet op een andere manier in omloop kunnen brengen. Dit heeft dus effect op de geldhoeveelheid.

De reserve wordt per bank vastgesteld op een gemiddelde dat per dag aangehouden moet worden en wordt voor een maand vooruit bepaald.
Gebruikte begrippen in kasgeldreserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
geldhoeveelheid
  ... de geldhoeveelheid is de totale hoeveelheid giraal geld en chartaal geld dat op een bepaald moment in een land in...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
in omloop
  ... we zeggen van een munt dat deze in omloop komt wanneer hij gewoon dag en dagelijks met het gewone...Lees meer
stellen
  ... onder het stellen verstaan we het geven van twee prijzen – een biedprijs en een laatprijs – waartegen de afgever...Lees meer