woensdag 17 februari 2016

kasgeldlimiet

kasgeldlimiet


De kasgeldlimiet is een voor de lagere overheid zoals provincies, gemeenten en waterschappen gehanteerde financieringsnorm.

Bij de kasgeldlimiet wordt een maximum gesteld aan de netto vlottende schuld in relatie tot de inkomsten op de laatst goedgekeurde begroting.
Gebruikte begrippen in kasgeldlimiet


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


begroting
  ... Onder een begroting verstaan we een overzicht van de verwachte ontvangsten en voorziene uitgaven voor een bepaalde meestal...Lees meer
lagere overheid
  ... de lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer