woensdag 17 februari 2016

Kasgeld lagere overheid

Kasgeld lagere overheid


Het zogenaamde kasgeld lagere overheid bestaat uit vaste voorschotten tegen schuldbekentenis met een looptijd van in de regel niet meer dan één jaar.

Kasgeld lagere overheid wordt opgenomen door provincies, gewesten, gemeentes en waterschappen.
Gebruikte begrippen in kasgeld lagere overheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


lagere overheid
  ... de lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
schuldbekentenis
  ... een schuldbekentenis wordt ook wel een schuldbewijs genoemd...Lees meer