woensdag 17 februari 2016

kasbudget

kasbudget


Onder een kasbudget verstaan we een taakstellend plan van een onderneming of een andere organisatie waarin vastgelegd wordt waar vrijkomende contanten in belegd of geïnvesteerd gaan worden.

Ook bevat het kasbudget een plan hoe eventuele tekorten worden opgevangen.

In plaats van kasbudget wordt ook wel de term liquiditeitsbudget gebruikt.
Gebruikte begrippen in kasbudget


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


liquiditeitsbudget
  ... het liquiditeitsbudget is een ander woord voor kasbudget onder het liquiditietisbudget verstaan we een plan voor de dekking van de uitgaven...Lees meer
onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
organisatie
  ... het begrip organisatie is breder dan alleen onderneming of bedrijf in principe kunnen ook rechtspersonen verenigingen stichtingen en dergelijke onder...Lees meer