woensdag 17 februari 2016

Jan Tinbergen

Jan Tinbergen


Jan Tinbergen was een Nederlands wiskundig econoom en econometrist, die in 1969 samen met Ragnar Frisch de eerste Nobelprijs voor economie ontving.

Tibergen publiceerde in 1935 samen met Hein Vos het Plan van de Arbeid waarmee de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) de depressie en de massale werkloosheid wilde bestrijden

Kern van dit plan was de vergroting van de overheidsbestedingen en door het aangaan van openbare werken.

Na de oorlog legde Jan Tinbergen de basis voor het gebruik van macro-economische modellen bij de voorbereiding van de economische politiek. Tinbergen was van 1945-1955 ook de eerste directeur van het Centraal Planbureau.
Gebruikte begrippen in Jan Tinbergen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeid
  ... In de economische wetenschap is arbeid is de werkkracht van de mens arbeid wordt ook gezien als een oorspronkelijke productiefactor...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
depressie
  ... een depressie is de conjunctuurfase die gekenmerkt wordt door een daling van het geheel aan economische activiteiten afgemeten aan een...Lees meer
economie
  ... het begrip economie heeft meerdere betekenissen namelijk 1 de behoeftebevrediging in een bepaald gebied bijvoorbeeld de economie van nederland...Lees meer
economische politiek
  ... onder economische politiek verstaan we de manier waarop de rijksoverheid de doelstellingen van de economie vorm poogt te geven de...Lees meer
overheidsbestedingen
  ... de overheidsbestedingen zijn de som van de overheidsconsumptie en de overheidsinvesteringen...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer