woensdag 17 februari 2016

Jaarstukken

Jaarstukken


Jaarstukken zijn een verzamelnaam voor de documenten die een overzicht geven van de financiële situatie zoals de balans, de verlies en winst rekening, de jaarrekening en dergelijke
Gebruikte begrippen in jaarstukken


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
jaarrekening
  ... de jaarrekening ofwel de jaarcijfers van een onderneming bevat de balans de verlies en winstrekening en de toelichting op beide...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar jaarstukken in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


year over year
  ... year over year is een term die we in jaarstukken uit de angelsaksische landen nog wel eens aantreffen...Lees meer
year to date
  ... year to date is een term die we in jaarstukken uit de angelsaksische landen nog wel eens aantreffen...Lees meer
publicatieplicht
  ... de zogenaamde publikatieplicht is de verplichting om een bepaald feit bekend te maken op de door de wet voorgeschreven...Lees meer
winst en verliesrekening
  ... de winst en verliesrekening is een in de jaarstukken opgenomen overzicht van alle boekhoudkundige posten waarop verliezen dan...Lees meer