donderdag 18 februari 2016

Jaarruimte lijfrenten

Jaarruimte lijfrenten


De jaarruimte is het bedrag dat u in verband met een pensioentekort kunt aftrekken van de inkomstenbelasting  in een bepaald kalenderjaar.

De jaarruimte kan alleen worden benut als en voor zover er sprake is van een pensioentekort.
Gebruikte begrippen in jaarruimte lijfrenten


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


inkomstenbelasting
  ... onder de inkomstenbelasting verstaan we de belasting die mensen over hun inkomsten moeten betalen deze inkomstenbelasting wordt geïnd door middel van...Lees meer