woensdag 17 februari 2016

Jaaropgaaf

Jaaropgaaf


Uw werkgever is verplicht om u een jaaropgaaf van uw salaris over het afgelopen jaar te verstrekken.

De gegevens van de jaaropgaaf kunnen zonder meer worden overgenomen bij het invullen van uw belastingbiljet. Bij electronische aangifte zijn de gegevens vaak al vooraf ingevuld.

Ook kunt u op basis van de jaaropgaaf berekenen of u middels het invullen van een T-biljet de door uw werkgever teveel betaalde loonbelasting kunt terugvragen als u geen aangifte doet.
Gebruikte begrippen in jaaropgaaf


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aangifte
  ... De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
loonbelasting
  ... onder loonbelasting verstaan we de heffing die de werkgever of uitekeringsverstrekker inhoudt bij het uit betalen van de lonen van...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer