woensdag 17 februari 2016

jaargangenmodel

jaargangenmodel


Het zogenaamde jaargangenmodel is een model dat de invloed van de stijging van de arbeidskosten beschijft op de productiecapaciteit.

Met het stijgen van de arbeidskosten worden oudere jaargangen onrendabel en worden afgestoten, waardoor er werkloosheid ontstaat.
Gebruikte begrippen in jaargangenmodel


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
productiecapaciteit
  ... onder de productiecapaciteit verstaan we de maximale hoeveelheid goederen en diensten die een bedrijf of een land per een bepaalde...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer