woensdag 17 februari 2016

Jaarfactor

Jaarfactor


De zogenaamde jaarfactor komt uit de renteberekening en is een breuk die aangeeft over welk gedeelte van een jaar rente wordt berekend. In de teller staat het aantal dagen waarover de interest wordt berekend – meestal het juiste aantal zodat niet elke maand op dertig dagen wordt gesteld – en in de noemer het aantal dagen waarop een jaar voor de interestberekening wordt gesteld.

Voorbeeld: 42/360
Gebruikte begrippen in jaarfactor


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


interest
  ... interest is de vergoeding die iemand ontvangt voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer