zondag 7 februari 2016

Incidentele loonontwikkeling

Incidentele loonontwikkeling


Incidentele loonontwikkeling is het verschil tussen het loon dat gemiddeld door een werknemer wordt ontvangen en en de stijging van het contractloon

Deze Incidentele loonontwikkeling komt ondermeer voort uit promotie, periodieke salarisverhogingen op basis van salarisschalen maar ook structureel door veranderingen in de samenstelling van de beroepsbevolking.

Lager opgeleide (en daarmee lager betaalde) werknemers gaan op een gegeven moment met pensioen en worden dan vervangen door werknemers die vaak beter zijn opgeleid en daarmee ook een hoger salaris ontvangen.

Het gemiddelde van de lonen stijgt daarmee sneller dan de contractlonen en de incidentele loonontwikkeling is een feit.
Gebruikte begrippen in incidentele loonontwikkeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
loon
  ... met loon bedoelen we de beloning van werknemers voor geleverde arbeid inclusief de belastingen en premies ten laste van de...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer