zondag 28 februari 2016

Gestort kapitaal

Gestort kapitaal


Het gestort kapitaal is het bedrag dat de aandeelhouders bij de aanvang van een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap op de aandelen storten.

Bovendien moet bij het te storten kapitaal aan een wettelijk minimum qua gestorte percentages voldaan zijn.

Zowel bij de naamloze als besloten vennootschap zijn de bestuurders naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zolang het geplaatst en gestort kapitaal niet het bij de oprichting voorgeschreven minimum bedraagt.
Gebruikte begrippen in gestort kapitaal


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aandeelhouders
  ... De aandeelhouder is de bezitter van een aandeel waardoor hij economisch mede eigenaar van een vennootschap wordt...Lees meer
aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
naamloze vennootschap
  ... de naamloze vennootschap is een bij notariële akte opgerichte vennootschap met rechtspersoonlijkheid waarbij de aandelen niet op naam...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer