woensdag 24 februari 2016

gestaffelde aflossing

gestaffelde aflossing


Een gestaffelde aflossing is een vorm van aflossing van een lening die volgens een bepaald schema (de staffel) verloopt en waarbij de aflossingsbedragen steeds kleiner dan wel juist groter worden, afhankelijk van het gekozen schema.

Vertalingen gestaffelde aflossing

Engels: graduated redemption

Gebruikte begrippen in gestaffelde aflossing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


aflossing
  ... Onder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van een deel van een lening of een obligatie...Lees meer
lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer

Begrippen waar gestaffelde aflossing in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


hypotheek met gestaffelde aflossing
  ... onder een hypotheek met gestaffelde aflossing verstaan we een tussenvorm van de lineaire hypotheek en de annu├»teitenhypotheek...Lees meer