zondag 28 februari 2016

Geregistreerde werkloosheid

Geregistreerde werkloosheid


Onder de Geregistreerde werkloosheid verstaan we alle mensen van 16-64 jaar zonder baan of met een baan van minder dan twaalf uur per week die bij een arbeidsbureau /CWI/UWV staan ingeschreven en die direct beschikbaar zijn voor een baan van ten minste twaalf uur per week.

Deze geregistreerde werkloosheid wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS doet eenmaal per maand een enquête onder de bevolking tussen de 15 en 64 jaar. Op basis van deze enquête schat het CBS het totale werkloosheidscijfer.

Of dit werkeloosheidscijfer enige realiteitswaarde heeft wordt door velen betwijfeld omdat het veel groepen uitsluit die door de meeste mensen gevoelsmatig wel degelijk als werkloos worden gezien. Bijvoorbeeld mensen die zich van pure wanhoop maar als werkzoekende uit laten schrijven maar het nog wel degelijk zijn. De echte werkloosheid ligt daarom volgens velen aanzienlijk hoger.

Daarnaast is het een schatting en geen echte telling waardoor altijd een schattingsfout wordt geïntroduceerd


Gebruikte begrippen in geregistreerde werkloosheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


arbeidsbureau
  ... Het van oudsher bekende arbeidsbureau of zoals het officieel heet regionaal bureau voor de arbeidsvoorziening af te korten tot rba...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
laten
  ... onder laten verstaan we het afgeven van koersen waartegen men effecten of valuta wil verkopen ook wordt het gebruikt als...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer
werkloosheid
  ... we spreken van werkloosheid als het aantal werkenden kleiner is dan de omvang van de beroepsbevolking...Lees meer