maandag 1 februari 2016

Fair value accounting

Fair value accounting


Onder het begrip fair value accounting bij de financiële administratie verstaan we het waarderen van bezittingen en schulden op de balans tegen de marktwaarde van dat moment.
Gebruikte begrippen in fair value accounting


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
marktwaarde
  ... de directe opbrengstwaarde die ook wel marktwaarde of verkoopwaarde wordt genoemd is de waarde waartegen een goed onder...Lees meer