maandag 1 februari 2016

Economische levensduur van productiemiddelen

Economische levensduur van productiemiddelen


Met het begrip ecomische levensduur van produktiemiddelen bedoelen we de periode waarover produktiemiddelen op grond van economische slijtage in de administratie worden afgeschreven.

Dit wil echter niet zeggen dat deze productiemiddelen inderdaad niet bruikbaar meer zouden zijn. Voor het ontstaan van economische slijtage zijn meerdere oorzaken te vinden.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan een meer effective of efficiente productiemethode.

Het ter beschikking komen van betere werkmethoden of productietechnieken.

Ook de vraag naar een product speelt een rol.

Wordt een product niet meer afgenomen en we hebben speciale apparatuur aangeschaft of ontwikkeld om het product te maken, dan moet het apparaat economisch worden afgeschreven.

Gebruikte begrippen in economischelevensduurvanproductiemiddelen


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
economische slijtage
  ... onder de economische slijtage verstaan we de waardevermindering van kapitaalgoederen die in direct gevolg is van de veroudering van...Lees meer
levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer