maandag 1 februari 2016

Economische en monetaire unie

Economische en monetaire unie


Een Economische en monetaire unie is een overeenkomst tussen landen die het voeren van een eenvormig, althans vergaand geharmoniseerd, economisch beleid regelt

Ook een centraal gecoördineerde monetaire politiek met vaste wisselkoersen of een gezamenlijke valutaeenheid voor alle aangesloten landen maakt hier deel van uit.

Een economische en monetaire unie kent behalve het vrije goederenverkeer van een douaneunie, een vrij personen, geld en kapitaalverkeer, een gecoördineerd macroeconomisch en sectorbeleid.

De Benelux kan worden aangemerkt als een economische unie. De BelgischLuxemburgse Economische Unie (BLEU) als een economische en monetaire unie.
Gebruikte begrippen in economische en monetaireunie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


benelux
  ... België nederland en luxemburg besloten in 1944 tot het vormen van een douane unie onder de naam benelux deze douaneunie...Lees meer
douaneunie
  ... onder een douaneunie verstaan we een overeenkomst tussen meerdere staten waardoor hun gezamenlijke gebied als een geheel wordt beschouwd voor...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer
kapitaalverkeer
  ... onder kapitaalverkeer verstaan we grensoverschrijdende transacties uit met betrekking tot leningen beleggingen en directe investeringen zoals we die terugvinden...Lees meer