maandag 1 februari 2016

economic value added

economic value added


Onder de term Economic Value Added ofwel afgekort tot EVA verstaan we een manier om het rendement van bedrijven te beoordelen en waarbij wordt gekeken of de kosten overtroffen worden door het geïnvesteerde vermogen. http://kennisbank-beleggen-nieuws.blogspot.nl/2016/02/economie-economic-value-added.html
Gebruikte begrippen in economic value added


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


kosten
  ... kosten zijn de in geld uit te drukken waarde van hoeveelheden productiefactoren die bij de productie van goederen en diensten...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer

Begrippen waar economic value added in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


EVA
  ... onder de term economic value added ofwel afgekort tot eva verstaan we een manier om het rendement van...Lees meer