maandag 1 februari 2016

ecofund

ecofund

Een ecofund is een beleggingsfonds dat zich bezig zegt te houden met duurzaam en groen beleggen.

Het duurzaam beleggen of ook wel groen beleggen wil zeggen dat er uitsluitend belegd wordt in fondsen die de belegger als verantwoord beschouwd en die dus geen milieubelasting opleveren, geen politiek incorrecte regimes in stand houden, geen gebruik maken van kinderarbeid en dergelijke.

In veel gevallen betreft het slechts een marketingkreet van uitgevers van beleggingsfondsen die een graantje mee proberen te pikken van de milieuhype.

Of er inderdaad duurzaam belegd wordt is in het algemeen niet of nauwelijks te controleren.
Gebruikte begrippen in ecofund


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


beleggen
  ... we spreken van beleggen als we geld investeren in obligaties of leningen of mede eigenaar worden van een onderneming door...Lees meer
belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
duurzaam beleggen
  ... het duurzaam beleggen of ook wel groen beleggen wil zeggen dat er uitsluitend belegd wordt in fondsen die de...Lees meer