maandag 1 februari 2016

dynamisch premiesysteem

dynamisch premiesysteem


Een dynamisch premiesysteem is een term uit de pensioenwereld.

Het is een financieringssysteem voor pensioenen waarbij rekening wordt gehouden met de verwachte ontwikkeling van lonen en het verwachte rendement op de beleggingen.
Gebruikte begrippen in dynamisch premiesysteem


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer