maandag 1 februari 2016

duurzame consumptiegoederen

duurzame consumptiegoederen


Onder duurzame consumptiegoederen verstaan we goederen en diensten die weliswaar gekocht worden ter consumptie maar die langer meegaan ofwel meer dan één keer gebruikt kunnen worden.

Denk aan zaken als meubilair, een fornuis, een auto maar ook op een abonnement op een tijdschrift en dergelijke.
Gebruikte begrippen in duurzameconsumptiegoederen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


consumptie
  ... onder het begrip comsumptie in economische zin verstaan we de uitgaven van een consument aan goederen voor eigen gebruik...Lees meer
diensten
  ... we spreken van diensten als we het hebben over niet materi ële niet tastbare dus onstoffelijke goederen zoals een taxirit een...Lees meer
goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer