maandag 1 februari 2016

Duty paid warehouse

Duty paid warehouse


Een Duty paid warehouse is een opslagplaats voor goederen waarover de invoerrechten reeds zijn betaald. zie ook entrepot.
Gebruikte begrippen in duty paid warehouse


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer