maandag 1 februari 2016

dubieuze debiteur

dubieuze debiteur


Met een dubieuze debiteur bedoelen we een debiteur waarvan het onzeker is of deze aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

Er wordt vaak een aparte post "dubieuze debiteuren" op de balans gezet.
Gebruikte begrippen in dubieuze debiteur


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


balans
  ... Onder een balans verstaan we de staat van bezittingen en vorderingen enerzijds en van schulden anderzijds aan het eind van...Lees meer
debiteur
  ... een debiteur is de schuldenaar van een bepaalde schuld deze schuld is hetzij ogenblikkelijk opeisbaar hetzij op een tijdstip in de...Lees meer